Advokat specialiserad på asylrätt i Göteborg

Att ta beslutet att fly krig och förföljelse och komma till ett främmande land för att söka skydd och asyl är inte lätt. Men det är alla människors rättighet att söka asyl, i alla fall i de länder som har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Varje land har också sina egna regler och lagar som reglerar […]

När man behöver juridisk hjälp

När man behöver juridisk hjälp

Det går inte alltid att göra saker och ting själv. Det finns alltför många tillfällen då behovet av en advokat uppstår. Mycket handlar om ekonomiska rättigheter och med hjälp av en advokat kan man förekomma stora eller obehagliga förluster, tvister och missförstånd. En del föredrar att skriva ett äktenskapsförord eller samboavtal, för att försäkra sina […]