advokat

Advokat specialiserad på asylrätt i Göteborg

Advokat specialiserad på asylrätt i Göteborg

Att ta beslutet att fly krig och förföljelse och komma till ett främmande land för att söka skydd och asyl är inte lätt. Men det är alla människors rättighet att söka asyl, i alla fall i de länder som har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Varje land har också sina egna regler och lagar som reglerar hur människor från andra länder ska tas emot. 

Det är inte lätt att själv sätta sig in i de lagar som gäller, särskilt inte om man heller inte förstår språket. Därför behöver man hjälp av en advokat specialiserad på asylrätt i Göteborg. Det är viktigt att asylprocessen går rätt till, och pengar ska inte vara ett hinder för om man ska kunna anlita en advokat. Därför har de allra flesta rätt till ett offentligt ombud som betalas av staten. Då en asylprocess är viktig och utslaget kan få stor påverkan på framtiden gör man bäst i att själv välja advokat. 

 

 

Hur hittar man rätt advokat?

Som asylsökande är det är viktigt att man känner förtroende för den advokat som ska hjälpa en genom asylprocessen. Därför ska man välja advokat med omsorg och inte ta första bästa. Vill man ha hjälp med att hitta en advokat kan man exempelvis vända sig till Röda Korset eller någon annan intresseorganisation som arbetar med asylsökande och människor på flykt. Men man kan också fråga andra asylsökande om råd och tips på bra advokater.

Skulle det ändå bli fel och man märker att samarbetet med advokaten fungerar dåligt ska man inte dra sig för att byta. Det är viktigt att den advokat man väljer är engagerad och lägger ner den tid som målet kräver. Det finns också advokater som talar andra språk än svenska och som väl känner till de olika kulturella regler och lagar som kan finnas i andra länder.