advokat

När man behöver juridisk hjälp

När man behöver juridisk hjälp

Det går inte alltid att göra saker och ting själv. Det finns alltför många tillfällen då behovet av en advokat uppstår. Mycket handlar om ekonomiska rättigheter och med hjälp av en advokat kan man förekomma stora eller obehagliga förluster, tvister och missförstånd. En del föredrar att skriva ett äktenskapsförord eller samboavtal, för att försäkra sina ägodelar och tillgångar ifall man skulle gå skilda vägar med sin partner. Andra behöver hjälp under skilsmässan för att de inte räknat med detta dokument tidigare och kan nu ej komma överens om vem som ska få vårdnaden om barnen, huset, pengarna och bilen.

 

 

Testamenten och arv

 

För att förekomma problem efter en familjemedlems bortgång, är det säkrast att skriva ett testamente med hjälp av en advokat. På så sätt försäkrar man sig om att tillgångarna går dit man vill om en dödlig olycka eller oväntad bortgång skulle ske. Testamentet kan innehålla riktlinjer kring materiella ägodelar, d.v.s. arv. Men du kan även bestämma om vem du skulle vilja att tar hand om minderåriga barn o.s.v. Det är bra att göra detta med hjälp av en advokat, eftersom muntliga löften inte gäller i efterskott. Skulle du vilja ändra någonting i ditt testamente kan din advokat underlätta arbetet och dessutom vara väldigt diskret om innehållet.

 

 

Rätten till försvar

 

Sanningen är att vi lever i en värld där brottslighet inte går att fly undan helt och hållet. Vid något tillfälle i livet så kommer man antingen att bli utsatt för brott eller till och med anklagad för ett. Det är advokatens arbete att försvara, och ge rådgivning. Behöver du hjälp av en advokat kan du söka på internet under ordet “advokatfirma” för att hitta juridiskt stöd nära dig. Söker du hjälp för brottmål i Göteborg kan du kolla upp Ottosson & Pakas, som har bred erfarenhet och kunskap inom ämnet.