Bra ytterdörr med fönster

Det är inte bara fönster som ska ha ett lågt u-värde och vara välisolerade. Även fastighetens ytterdörrar måste kunna hålla kylan ute. Men till skillnad från fönster får ytterdörren gärna sticka ut lite, och vara välkomnande. Fast till ett hus med modern arkitektur får dörren gärna vara lite mer anonym och smälta ihop med fasaden.  […]