Effektiva metoder för marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar, även kallat kundundersökningar, är något man gör för att samla in information från kunder, både potentiella och nuvarande. Man försöker förstå dem, deras upplevelser, vanor och åsikter, oavsett om de redan är eller eventuellt kommer att bli kunder.  Marknadsundersökningar är en viktig del i företags affärsstrategier. De erbjuder goda möjligheter för att mäta i […]