undersökningar

Effektiva metoder för marknadsundersökningar

Effektiva metoder för marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar, även kallat kundundersökningar, är något man gör för att samla in information från kunder, både potentiella och nuvarande. Man försöker förstå dem, deras upplevelser, vanor och åsikter, oavsett om de redan är eller eventuellt kommer att bli kunder. 

Marknadsundersökningar är en viktig del i företags affärsstrategier. De erbjuder goda möjligheter för att mäta i vilken grad ett företag möter sina kunders förväntningar och behov. De kan även utgöra ett led i ett företags utveckling genom att ge företaget en bättre förståelse för vad eventuella framtida kunder söker.

Det finns flera olika metoder för att bedriva marknadsundersökningar. Det kan till exempel vara panelundersökningar, intervjuer på stan, enkäter via post eller webbenkäter. Det förekommer även att man gör marknadsundersökningar via telefon. 

 

Tjäna pengar på kundundersökningar 

Visste du att man kan tjäna pengar på att delta i marknadsundersökningar? Det finns mängder av företag som utför undersökningar via webben och erbjuder ersättning för dessa. Genom att genomföra olika undersökningar samlar du ihop poäng. Poängen kan sedan bytas in mot pengar. Andra alternativ är att ersättning sker i form av att man löser in sina poäng mot t.ex. rabattcheckar eller gratisvaror hos olika företag. 

Man registrerar sig hos de olika företagen genom att fylla i sina kontaktuppgifter, sin ålder och sin profil. Att fylla i sin profil innebär att man svarar på vissa specifika frågor inom olika ämnesområden. Det kan handla om hur din familj är konstruerad, din ekonomi eller hur mycket du använder vissa tjänster. Det kan också vara uppgifter om hur och var du handlar eller frågor om alkohol- och nikotinbruk. 

Ju noggrannare du fyller i din profil desto bättre kan du matchas mot olika undersökningar som passar in på just dig. Syftet för undersökningarna är att hitta lämpliga målgrupper till olika företag och kartlägga deras vanor. Resultaten används sedan av företagen när de lägger upp sina affärsstrategier.