Lindra värk med positioneringskuddar

För många som måste vara sängliggande mycket kan värk vara ett problem. Liggsår kan också uppstå. Positioneringskudde kan vara ett redskap som möjliggör bekvämare ställningar. Kudden underlättar även vid såromläggning och vid vändning av sängliggande. Eftersom det finns många olika typer av positioneringskuddar är användningsområdena också vitt skilda. Vissa tas fram med fokus på att […]