positioneringskuddar

Lindra värk med positioneringskuddar

Lindra värk med positioneringskuddar

För många som måste vara sängliggande mycket kan värk vara ett problem. Liggsår kan också uppstå. Positioneringskudde kan vara ett redskap som möjliggör bekvämare ställningar. Kudden underlättar även vid såromläggning och vid vändning av sängliggande.

Eftersom det finns många olika typer av positioneringskuddar är användningsområdena också vitt skilda. Vissa tas fram med fokus på att kunna ligga skönt och i nya ställningar i sängen. Andra tas fram för att passa inom tandvården, vården och hälso-sjukvården.

Även om det många gånger är inom olika typer av vårdformer som positioneringskudde används kan du som privatperson köpa kuddar. Det kan vara för att du behöver få upp benen eller lägga kuddar så du kan sitta bekvämt.

 

När används positioneringskudde inom vården?

Positioneringskudde används ofta inom äldrevården och slutenvården. Vända patienter är tungt och det kan behövas olika hjälpmedel. Inte bara för att avlasta vårdpersonalens rygg och axlar. Det blir skönare och säkrare vändning för patienter.

Inom demensvården används också positioneringskuddar. Då kan syftet vara att hjälpa till mot spasmer och samtidigt ge taktil stimuli. Genom att kudden formar och ger stöd åt kroppen hjälper även kudden till mot oro.

Hos tandläkaren kan positioneringskudde användas vid olika behandlingar. Framförallt om behandlingen tar mycket lång tid. Kudden ger då stadga och stöd för olika kroppsdelar. Inom barntandvård ger även kudden en trygghet.

 

 

Vem kan föreskriva positioneringskuddar?

Har du värk, är sängliggande mycket eller har trycksår på hälarna? Då kan du få positioneringskudde föreskriven av vården. Du kan vända dig till din distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Några punkter som bedöms är om du har mycket spasmer eller rörelsehinder. En annan grund kan vara om du behöver stöd i samband med att du äter och dricker. Det kan även vara för att du behöver stöd att andas. När det kommer till trycksår på hälarna kan positioneringskudde vara en lindring.