Vad du behöver veta om gasol

Vad du behöver veta om gasol

Gasol är ett bränsle som framför allt används inom industrin. Vid tillverkning används i första hand naturgas men det kan ibland utvinnas vid framställning av olika naturoljor, så kallad petrolium. Gasol levereras i stora tankar men även i flaskform. Det är ett ämne som består av lätta föreningar av kol och väte. Gas är ett […]