LPG gasol

Vad du behöver veta om gasol

Vad du behöver veta om gasol

Gasol är ett bränsle som framför allt används inom industrin. Vid tillverkning används i första hand naturgas men det kan ibland utvinnas vid framställning av olika naturoljor, så kallad petrolium. Gasol levereras i stora tankar men även i flaskform. Det är ett ämne som består av lätta föreningar av kol och väte. Gas är ett av de fyra huvudformerna som materia kan manifestera sig i. När dessa uppträder i gasform kan molekylerna bete sig lite hur som helst beroende på temperaturen. De kan alltså flytta sig helt oberoende av de andra molekylerna i tanken. Man skulle kunna säga att gas i sig är en oberoende form. När den har blivit en vätska kallas den internationellt för LPG. 

 

Olika användningsområden för gasol

Visst har vi alla någon gång suttit i en husvagn eller varit med om att strömmen gått hemma? Då kanske någon lite kvickt letar fram ett stearinljus för att kunna se. Men vad händer om det är kallt ute och man blir lite hungrig? Då hjälper det föga med stearinljus när man vill ha det lite varmt eller laga mat. Det är då gasolen kommer till vår räddning. Med ett litet gasolkök går det att rädda vilken middag som helst och med ett aggregat som man fyller med LPG gasol kan man hålla igång både kylskåp, spisar och element i husvagn eller sommarstuga. 

 

 

Hur farligt är det med gasol? 

Gasol klassas som ett nervgift så det är absolut inget att leka med. Orsaken till klassificeringen är att det anses vara narkotiskt och det kan orsaka skador på centrala nervsystemet. En av skadorna som gasen kan orsaka är att den kan ge syrebrist i hjärnan eller orsaka hjärtrytmrubbningar. Den kan även påverka nervsystemet och ge skador på hjärnan. Det är en utmärkt källa till energi och drivkraft men behöver hanteras med försiktighet.