Säker förvaring av kemi

Det är viktigt att man förvarar skadliga vätskor och kemi på ett säkert sätt så att det inte kan skada omgivning och människor. Detta gör man bäst i speciella kemikalieskåp eller rum. Även rengöringsvätskor på exempelvis en förskola bör hållas inlåsta. Kemi används annars oftast inom tillverkningsindustrin men även i skolans undervisning. För att undvika […]