kemikalieskåp

Säker förvaring av kemi

Säker förvaring av kemi

Det är viktigt att man förvarar skadliga vätskor och kemi på ett säkert sätt så att det inte kan skada omgivning och människor. Detta gör man bäst i speciella kemikalieskåp eller rum.

Även rengöringsvätskor på exempelvis en förskola bör hållas inlåsta. Kemi används annars oftast inom tillverkningsindustrin men även i skolans undervisning. För att undvika ohälsa och olyckor bland personal och elever med kemi måste man se till att dessa inte kan spridas i miljön. Därför måste all kemi förvaras på ett ansvarsfullt sätt.

 

Ibland måste man ha mer än ett kemikalieskåp

För att ingen ska komma till skada är det viktigt att alla kemiska produkter förvaras och märks enligt anvisningarna på respektive säkerhetsblad. Kemi får heller inte förvaras tillsamman med brännbart material eller gasflaskor. Man måste även tänka på att vissa ämnen inte kan förvaras tillsammans som exempelvis syror och baser eller starka syror tillsamman med organiska ämnen.

Kemi förvaras säkrast i speciella kemikalieskåp. Det är viktigt att skåpet stämmer överens med den brandklassning och den mängd som kemin har. Ibland måste man ha mer än ett kemikalieskåp då vissa vätskor kan reagera med varandra och då inte bör förvaras tillsammans.

 

Rätt ventilation där man förvarar kemin är viktigt

Ett kemikalieskåp måste även på utsidan märkas med sitt innehåll. Det är även viktigt att det finns en fläktstyrd ventilation i det rum där kemikalieskåpet står så att eventuella hälsofarliga ångor kan ledas ut. Det finns även skåp som är genomventilerade och skåp som är avsedda för undertryck.

Vilket skåp man bör ha är beroende av vilken kemi man avser att förvara. Kemikalieskåp är också försedda med en spillbehållare som ska samla upp eventuella kemikalier som läcker ut. Men man bör ändå regelbundet kontrollera de olika behållare och flaskor som förvaras i kemikalieskåpet och försäkra sig om att de inte läcker.