modulsystem

Trolla fram expanderad arbetsyta med ett modulsystem

Trolla fram expanderad arbetsyta med ett modulsystem

Världen är föränderlig och ingenting varar för evigt. Ständigt måste man förhålla sig till en konstant skiftande omvärld där ett beslut som bestäms en dag kan rivas upp och inte gälla dagen efter. Det gäller både för idéer men även fysisk arbetsplats. Ibland behöver man flytta på sig med kort varsel och det händer att man behöver tillfälliga platser att helt enkelt bara bedriva sin verksamhet.  

Vid sådana situationer är det få saker som är så nyttiga som moduler. Definitionen av just moduler är de flyttbara lokalerna som man kan flytta från en plats till en annan. Det är oerhört användbart i situationer där man behöver ha en flexibel verksamhet och kanske jobba i en del av staden en vecka medan man nästa vecka behöver förflytta sig. Det är som du förstår betydligt mer hållbart att då jobba i moduler snarare än att hyra kontor över hela stan.  

 

 

Praktiskt och ekonomiskt

Men man kan också använda modulerna som komplement till det faktiska kontoret, skolan, sjukhuset eller vilken arbetsplats som helst. I situationer där man snabbt och enkelt måste expandera sin yta för att möta kunders eller invånares krav kan modulerna vara räddningen. Man kan ju faktiskt inte bara trolla fram en utbyggnation av den egna lokalen. Men med moduler så är det nog så nära trolleri som du kan komma.  

Moduler är också praktiskt och ekonomiskt av den anledningen att det är någonting du hyr tillfälligt snarare än någonting som du investerar i och sedermera behöver ha tills du kan sälja den. Hyr modulerna under den period som du vet att du behöver.  

När ni har ordnat med ny, permanent lokal, utbyggnationen av den befintliga är färdig eller trycket från kunderna har minskar kan ni avsluta hyreskontraktet och behöver inte längre ta ansvar för modulen. Dessa modulsystem ska inte underskattas för någon verksamhet.