virussanering

Att städa upp efter coronaviruset med virussanering

Att städa upp efter coronaviruset med virussanering

I början av 2020 kunde man se i TV och på internet hur människor i full skyddsmundering desinficerade gator och torg i Kina. Att det skulle bli en pandemi visste ingen då. Sedan början på 2021 ser läget annorlunda ut. Att sanera lokaler har blivit mycket vanligare, inte bara i sjukvårdens lokaler utan också på andra arbetsplatser och i privata hem. Ta reda på mer om detta här: https://www.svenskskadedjurssanering.se/virussanering. Vem vet, kanske det nya normala i framtiden blir att man också sanerar för att få bort virus och bakterier när man flyttar till annan bostad?

 

Att säkra olika miljöer

Det världsomspännande coronautbrottet har skapat ett större behov av att trygga olika miljöer där människor vistas. Nu används oftare till exempel alkohol och Virkon för att säkra miljöer för personal och kunder i företag och butiker. Tidigare var det främst i sjukvården som dessa medel användes regelbundet. Till hela lokaler använder man helst Virkon, och bara punktvis alkohol.

 

 

I arbetslivet

På arbetsplatserna har skyddsombuden fått nya saker att ta hänsyn till i och med pandemin, bland annat riskerna för smittspridning i lokalerna. I samråd med arbetsgivare och proffs inom virussanering ska det bestämmas hur hälsa och hygien ska tryggas för alla på jobbet. Medvetenheten har ökat om var de mest utsatta platserna finns i till exempel offentliga lokaler. 

Fler tänker på var de sätter sina händer; det kan vara dörrhandtag, hissknappar, kortterminaler, ledstänger etcetera. Handskar och handsprit har blivit en vanlig syn i vardagen. Ingen höjer på ögonbrynen för dessa företeelser längre.

Städrutiner har fått ändras och skärpas på många håll. Detta ofta i samråd med smittskyddsmyndigheter och experter på virussanering. Handhygienens betydelse har nötts in i allas medvetande av Folkhälsomyndigheten. 

Att ha god ventilation är också viktigt. Gammal luft ska ut och ny luft ska in. Allt för att minska smittspridningen.