Ventilation Södertälje

Uppdaterad ventilation i Södertälje

Uppdaterad ventilation i Södertälje

Att andas ren luft är viktigt för hälsa och välmående, och man vill inte få i sig onödiga föroreningar. Därför är det en högt prioriterad fråga att ha ett uppdaterat ventilationssystem. Det har ingen betydelse om det är hemma eller på arbetsplatsen, det ska alltid vara ett bra inomhusklimat.

Med en bra luft att andas in så slipper man problem med hälsan som kan visa sig genom huvudvärk och trötthet. Och varför ska man behöva lida när det är så enkelt att bara se över sitt ventilationssystem, och sedan vet man vad som behövs rättas till. För dig som bor i Stockholmsområdet så kan du enkelt anlita hjälp. Ventilation i Södertälje fixas av proffsiga och seriösa företag. 

Förutom att uppleva trötthet och huvudvärk vid vistelse i dåligt inomhusklimat så finns det andra risker, och det är om man lider av astma eller allergi. För med en dålig luft så kan allergin retas upp och man får försvårade symptom. Alla förtjänar ett bra inomhusklimat så att man slipper de hälsorisker som kommer med dålig luft.

Kontroll av inomhusklimatet

En kontroll av ventilationssystem kallas för OVK-besiktning och den ska göras innan byggnaden sätts i bruk och sedan regelbundet om det är mer än två hushåll i fastigheten. Det finns regler som säger hur ofta man ska utföra besiktningen och det är fastighetsägarens ansvar att se till att den blir gjord. Men är det så att fastighetsägaren inte sköter kontrollerna så kommer kommunen att gå in och sätta fart på processen.  

Är du osäker på hur ofta besiktningen ska utföras så kan du ta kontakt med din kommun eller få information från exempelvis Boverkets hemsida. Är du fastighetsägare så är det bra om du är uppdaterad och har koll på de regler som ska följas. Med en kontroll kommer du att ha lättare att få det bästa möjliga inomhusklimatet.