invaliditetsintyg

Skadeproblem kan kräva invaliditetsintyg

Skadeproblem kan kräva invaliditetsintyg

Det är inte alla gånger som livet fungerar riktigt som vi tänkt, än mindre som vi planerat. Olyckshändelser inträffar varje dag. Lyckligtvis inte ständigt för samma person, men frekvent råkar vi människor ut för mer eller mindre allvarliga olyckor.

I de flesta fall blir det inga allvarligare konsekvenser av olyckshändelser. Vi snubblar kanske och stukar handleden men en tid efteråt är alla problem borta. Andra gånger behöver man kanske sjukskrivas en kortare eller längre tid. Mer sällsynt är det att en olycka ger permanenta besvär. För den som drabbats är detta ofta en jobbig tid både mentalt och fysiskt.

Processen då permanenta problem uppstått

I de fall då någon först råkat ut för en olyckshändelse brukar följande inträffa: i det akuta skedet kommer personen att undersökas och behandlas på lämpligt sätt. I samband med detta görs ofta en sjukskrivning av ansvarig läkare. Längden på sjukskrivningen bestäms i detta skede av den normala tid för läkning som sjukvården har erfarenhet av.

Om det under sjukskrivningen börjar stå klart att personen som skadats inte kommer att få tillbaka normala förmågor vidtas fler åtgärder. Man undersöker vilka möjligheter till rehabilitering som finns, och så vidare. Finner man att personen har problem som kan anses som permanenta vill gärna försäkringsbolag att invaliditetsintyg skrives.

Vad är ett invaliditetsintyg?

Ett invaliditetsintyg är i korta drag ett utlåtande från en specialistläkare. I dokumentet fastslås att patienten har en permanent nedsättning som gör att hen inte kommer att kunna, till exempel, arbeta heltid eller fortsätta arbeta inom samma yrke. Intyget utfärdas efter det att patienten besökt en läkare och gjort tester för att fastställa funktion hos skadad kroppsdel. 

 

När läkare utfärdat invaliditetsintyg skickas en kopia till försäkringsbolaget som då kan betala ut ersättning. En undersökning är i de flesta fall nödvändig för att bolaget ska utbetala ersättning. Den är kostnadsfri för patienten.