Sjukförsäkring

Se om du har rätt till ersättning via sjukförsäkringen

Se om du har rätt till ersättning via sjukförsäkringen

editorial

De allra flesta arbetsgivare, det vill säga nio av tio, är anslutna till Afa Försäkringar, https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/las-mer-och-anmal Det gör att den som är anställd kan gå in och anmäla sitt ärende hos dem. Sjukförsäkringen täcker upp vid sjukskrivning som har godkänts av Försäkringskassan men ibland också vid ofrivillig arbetslöshet, graviditet samt vid dödsfall. Att arbetsgivaren är ansluten till en sjukförsäkring är oerhört viktigt.

Om den anställde till exempel skadar sig i arbetet eller blir sjuk så denne blir borta från jobbet under lång tid så kan en stor del av inkomsten annars falla bort. Försäkringen kommer in och stöttar upp en del av det man går miste om som sjukskriven. Då den ger vissa procent av det försäkringskassan betalar ut. När du får 80% av Försäkringskassan som är det högsta man kan få så betalar försäkringen ut 12,5% av det beloppet.

Sjukförsäkring

Många känner ekonomisk stress 

Som anställd är det viktigt att känna sig trygg om något skulle inträffa. Att jobba fast man kanske egentligen inte mår bra och borde vara sjukskriven är inte heller bra och ingen hållbar lösning. Därför är det viktigt att man som anställd kan få ut så mycket som möjligt av sin lön om man man blir sjukskriven. Idag är många stressade över allt som ska betalas, bensin- och elpriser som höjs och det kanske är svårt att få pengarna att räcka till som det är ändå.

Kanske har man en familj att försörja och är kanske dessutom ensamstående, vilket gör det ännu tuffare. Därför är en sjukförsäkring ett enkelt sätt att skapa mer trygghet till sina anställda. Har du som anställd blivit sjuk, kolla om ditt företag är anslutna till Afa Försäkringar för att se om du har rätt till ersättning från dem. Om de är det kan du som anställd själv ansöka om pengarna på deras hemsida.