geoteknisk undersökning

Säkra den bästa grunden till huset med hjälp av geoteknisk undersökning

Säkra den bästa grunden till huset med hjälp av geoteknisk undersökning

När det finns planer på att bygga ett hus, vare sig det handlar om en liten enplansvilla eller ett stort flerfamiljshus, så bör en bra grund vara högt prioriterad. Det är viktigt att grunden som huset står på är stabil och klarar alla påfrestningar som kan komma från både konstruktionen i sig men även marken det står på. Med hjälp av en geoteknisk undersökning är det möjligt att ge huset den bästa grunden utifrån de förutsättningar som finns. 

Vad görs vid en geoteknisk undersökning?

Vid en geoteknisk undersökning tas prover på marken, bland annat genom borrning. Det samlas in information om grundvattenförhållanden, jordlagerföljd, jordegenskaper och variationer som sedan analyseras för att man ska kunna komma fram till vilken grundläggningslösning som är bäst för det aktuella projektet.

Det kan till exempel vara så att marken är väldigt mjuk och för att säkra en byggnad så kan det då krävas pålning på tomten.

geoteknisk undersökning

Genom att vända sig till ett professionellt företag som utför noggranna markundersökningar så kan man slippa kostsamma och tidsödande överrakningar efter att bygget startat. Många gånger kan det även vara så att det finns ett krav att en geoteknisk undersökning ska göras för att bygglovet ska bli beviljat. Ju mer information som finns om marken huset ska byggas på desto bättre förutsättningar finns det att byggnationen blir lyckad och hållbar.

Erfaret företag som utför noggranna geotekniska undersökningar

Geogrund är ett mycket erfaret företag som utför geotekniska undersökningar i Stockholms län. De hjälper både privatpersoner och företag som är i behov av geoteknisk undersökning och de utför även radonmätningar, vattenanalyser och dylikt.

Geogrund gör mycket noggranna undersökningar och tar bland annat hjälp från professionella laboratorium för analyser. Det innebär att deras arbete ger mycket goda förutsättningar för en stabil grund oavsett om det handlar om ett litet eller stort bygge, läs mer på https://www.xn--geotekniskaunderskningar-1oc.se/.