förskola eskilstuna

Leken sätter prägel på lärandet

Leken sätter prägel på lärandet

Redan i förskolan ska man passa på att lära barn nya saker. Då är deras nyfikenhet som störst och de tar därför lätt in nya lärdomar. Det är också då de tycker det är roligt att lära sig så mycket som möjligt. Genom lek går det lätt att lära barnen nya saker och tillsammans med andra barn får de också träning i samspel och empati.

På British Schools förskola i Eskilstuna sätter de barnen i centrum. Här får de tidigt lära sig läsa och skriva både på svenska och engelska efter egen mognad. På den här skolan har de även pedagoger som följer barnens framsteg, ända från de allra yngsta till de äldre. Här vill de väcka upptäckarlusten hos barnen och lärandet sker genom lek för att förbereda barnen inför den kommande förskoleklassen och grundskolan.

Med ordning och reda skapas en trygghet hos barnen och de får därmed viljan att lära sig nya saker. När sedan eleverna lämnar förskolan ska de ha både viljan och de verktyg som behövs för att ta till sig nya saker, vilket underlättar när de sedan börjar grundskolan.

British Schools fokus ligger på kunskap. Där ska barnen tycka det är roligt, meningsfullt och spännande att lära sig nya saker. Här får de ett försprång även när det gäller den engelska undervisningen, när de sedan ska börja grundskolan.

För närvarande finns 2 st British Mini förskolor i Eskilstuna. På Smaragdgången tränas det förutom språkutveckling och skrivande även räknande och skapande. Här har även barnen en stor gård med utrustning som uppmuntrar till lek och stora naturområden där de får utomhuspedagogik. På den förskola som ligger på Rademachergatan har barnen tillgång till datorer, iPads och Smart boards där det finns pedagogiska program.

I slutet av sommaren 2020 öppnar de en ny British Mini förskola i Borsökna, där man redan nu kan ansöka om förskoleplats till sitt barn.