grå starr

Få tillbaka klar syn med hjälp av en grå starr operation

Få tillbaka klar syn med hjälp av en grå starr operation

Grå starr är en mycket vanlig åkomma som ofta kommer med åldern och innebär att ögats egna lins har blivit grumlig. Grå starr kallas även för katarakt och symptom man kan få är att man ser sämre och suddigare, man får svårt att se i mörker och behöver mer ljus, färger blir svagare och mer gulbruna, man bländas lätt och blir känslig för starkt vitt ljus som exempel ljus från lysrör, konturer upplevs bli svagare och man kan även se dubbla konturer. Försämringen av synen är individuellt och kan ta olika lång tid, det kan variera från månader till år. Grå starr behandlas genom operation men alla som drabbas behöver inte genomgå behandling.

Om man känner igen symptomen kan man göra en undersökning för att se om man har drabbats av grå starr. Först gör man en vanlig synundersökning genom att titta på en tavla med bokstäver i varierande storlek. Sedan tittar man noga på ögats lins genom att undersöka det med hjälp av ett ögonmikroskop. Innan undersökningen är det även vanligt att man får ögondroppar för att vidga pupillen. Detta för att det kan vara svårt att undersöka delar av ögat, däribland ögats lins, med en normalstor pupill. Med hjälp av ögonmikroskopet kan läkaren se om ögats lins är grumlig, även om man inte märkt av det själv. Man kan även upptäcka om det kan finnas andra fel som orsakar synnedsättningen. Kommer man fram till att problemet är grå starr och att en operation krävs så går den till så att man byter ut ögats grumliga lins till en ny konstgjord lins. 

En grå starr operation gör skillnad och kan återställa synen för att få en välfungerande vardag. På Lamera ögonklinik finns erfarna ögonspecialister, optiker och ögonsjuksköterskor. Lamera ögonklinik har avtal med Stockholms läns landsting och är ackrediterade gällande gråstarrsoperationer.